Meer advies, weg vertrouwen?

Uit benchmarks in de branche komt elk jaar opnieuw naar voren: het aandeel advies in de omzet van kantoren in de accountancy stijgt niet of nauwelijks. Misschien is dat niet zo vreemd.

Hoe kijk je aan tegen adviseurs?
Een korte enquête onder MKB-ondernemers met deze vraag leverde het volgende, wat negatieve, beeld op:

Adviseurs zijn betweterige types die jou op basis van onbewezen boekenwijsheid vertellen wat jij zou moeten doen, de uitkomst niet garanderen, zelf geen risico lopen als de uitkomst tegenvalt, en jou daarvoor een flinke rekening sturen.

Niet bepaald het beeld van de vertrouwenspersoon die sommige adviseurs graag willen zijn. 

Eigenaren van kantoren in de accountancy weten dat ze veel vertrouwen krijgen van hun klanten. Vertrouwen is het fundament van hun werkzaamheden. Ze zijn per definitie al vertrouwenspersoon. En ze weten dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat.

Spanningsveld?
Toch krijgen ze al jaren te horen dat ze meer adviseur moeten worden. En dat willen ze ook best. Een flink spanningsveld. De keuze lijkt immers: ben je vertrouwenspersoon of ben je adviseur?

Persoonlijk denk ik dat de keuze niet zo zwart-wit is. Een stevige adviseursrol kun je best combineren met die van vertrouwenspersoon. Dat denk ik vanwege mijn beeld van de adviseur. Dat is veel positiever dan het hierboven geschetste beeld.

Het zou zomaar kunnen dat de mate waarin een kantooreigenaar opschuift naar meer advies, bepaald wordt door zijn persoonlijke beeld van 'de adviseur'. Is dat net zo negatief als hierboven geschetst, dan gaat dat opschuiven niet gebeuren.

Positief beeld
Heb je, net als ik, een positief beeld van de adviseur, wil je opschuiven naar meer advies en zoek je hulp bij de marketing van je nieuwe dienstverlening? We helpen je graag. Dat doen we met kennis van de branche, dat schakelt sneller.

Meer weten over onze dienstverlening? Maak een vrijblijvende afspraak: mail of bel 085-7605800

29 juli 2021 

Roel Mariën

Leestips: