Wat kunt u met de doorbetaaldloonregeling?

Wat kunt u met de doorbetaaldloonregeling?

Een werknemer kan voor zijn dienstbetrekking bij een werkgever (hierna: hoofdwerkgever) ook in dienst zijn bij een andere werkgever (hierna: doorbetaler). De doorbetaler betaalt het loon aan de hoofdwerkgever, die het aan de werknemer betaalt en aangifte loonheffingen doet. Wat zijn de voorwaarden van deze doorbetaaldloonregeling?

Voorwaarden
Bij gebruik van de doorbetaaldloonregeling hoeft de doorbetaler geen loonheffingen in te houden en geen aangifte te doen. Deze regeling geldt als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De werknemer is voor zijn dienstbetrekking bij de hoofdwerkgever ook in dienst bij de doorbetaler.
  • De werknemer woont in Nederland. Als de werknemer niet in Nederland woont, geldt als extra voorwaarde dat Nederland het recht heeft om loonheffingen in te houden op het doorbetaalde loon.
  • De hoofdwerkgever is gevestigd of woont in Nederland.
  • De doorbetaler betaalt het loon en de vergoedingen rechtstreeks aan de hoofdwerkgever.
  • De doorbetaler geeft geen verstrekkingen aan de werknemer zonder dit vooraf aan de hoofdwerkgever te laten weten.

Verzoek indienen
Om gebruik te maken van de doorbetaaldloonregeling moeten de doorbetaler, de hoofdwerkgever en de werknemer een verzoek indienen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst stelt vast of u aan de voorwaarden voldoet. Pas na het ontvangen van de beschikking mag u de regeling toepassen.

Geen verzoek nodig
Als de werknemer een aanmerkelijk belang heeft in de doorbetaler en in de hoofdwerkgever kunt u de doorbetaaldloonregeling toepassen zonder toestemming van de Belastingdienst. 

Voorbeeld
Henk heeft 100% van de aandelen in Holding BV (hoofdwerkgever). Vervolgens heeft Holding BV 100% van de aandelen in Werk BV (doorbetaler). Aan de voorwaarden van de doorbetaaldloonregeling wordt voldaan. Alleen Holding BV houdt loonheffingen in op het loon van Henk en moet aangiften loonheffingen indienen. Hiervoor is geen toestemming van de Belastingdienst nodig.

Werknemersverzekeringen
Is de werknemer bij de hoofdwerkgever verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Dan geldt de doorbetaaldloonregeling ook voor de premies werknemersverzekeringen. 

De doorbetaaldloonregeling geldt echter niet voor de werknemersverzekeringen als de werknemer alleen bij de doorbetaler is verzekerd.

Voorbeeld: werknemer is alleen bij de doorbetaler verzekerd
Jan is naast zijn dienstbetrekking bij Holding BV (hoofdwerkgever) in dienst bij Werk BV (doorbetaler). Hij is alleen bij Werk BV verzekerd voor de werknemersverzekeringen. U past de doorbetaaldloonregeling toe. U moet dan toch voor beide bv’s aangiften loonheffingen indienen. U vermeldt in deze aangiften het volgende: 

  • Holding BV: het loon voor de loonbelasting/premies volksverzekeringen en de bijdrage Zvw
  • Werk BV: het premieloon en de premies werknemersverzekeringen

Let op: De doorbetaaldloonregeling is een praktische regeling die dubbele administratieve lasten voorkomt. U moet wel aan de voorwaarden voldoen.